CONTACT AND ADVICE

If you would be interested in a personal viewing of my paintings,
please send me an email and we can agree a date and time.

Hvis du er interessert i en visning av mine verker,
vennligst ta kontakt via epost og vi kan sette opp en avtale.

If you would like professional advice on displaying art in your own home, whether it is old or new, or large or small, I can offer a personal consultation in your own home.

Your family and friends will be inspired to come to a home where your personality is reflected by the art on your walls.

Hvis du ønsker profesjonell rådgiving om hvordan sette opp kunst i ditt eget hjem, uansett om det er gammelt eller nytt, stort eller smått, kan jeg tilby personlig veiledning i hjemmet ditt.

Din familie og venner vil bli inspirert av å komme til et hjem der din egen personlighet er reflektert gjennom kunsten på veggene.

CONTACT FORM