ABOUT ME

Alfrida-art is the platform I have created to reveal my passion.

I paint for my own wellbeing, for private collectors and I also teach art to individuals and larger classes.

To be able to express myself through art, I gather inspiration from all aspects of the natural environment and I immerse myself in my paintings physically and emotionally.

The blank canvas provides an opportunity for me to communicate all of my innermost thoughts in an exciting and inspirational way . . .

Free and precise!

Name: Leneluise A. F. Bertelsen

Born: Copenhagen, 1964

Nationality: Danish

Current City/ Studio Location: Stavanger, Norway

My Heroes:
My Children, Inger Sitter, Jackson Pollock, Troels Kløvedal

Education:
Teacher in art, culture and pedagogy, Denmark
ICC Coach, Copenhagen
Inspiring Coach™, Oslo

Jeg maler fordi jeg kan og fordi jeg vil. Jeg maler for meg selv og for private samlere.
Jeg underviser også enkeltpersoner og større klasser.

For å kunne uttrykke meg selv gjennom kunsten henter jeg inspirasjon fra alle aspekter av naturen,
og jeg blir oppslukt av mine verker fysisk og følelsesmessig.

Det blanke lerretet innbyder meg til muligheten for å kommunisere
mine innerste tanker på spennende og inspirerende måte.

Fri og presis!