ABOUT

Leneluise, is originally from Denmark, but has lived in Norway since 1996, and has now settled down in Stavanger. 

She has extensive experience in educational management, is educated as a teacher in art and culture and she has two coaching educations behind her.

She has travelled around the world and tried many things in life, and now she has her own studio in Stavanger.

Here she works as an artist and teacher. In her studio you will feel welcome and the energy that is there will inspire you. You will feel lifted, and you want to be creative when you leave.

At the Alfrida-art painting course you will feel seen, and you will learn a lot about art and processes, and about your own art.

Leneluise will teach you a lot much about the freedom to create!

Her own art captures the essence of her personality mixed with her present and powerful expression.

Leneluise er opprinnelig fra Danmark, men har bodd i Norge siden 1996 og i dag er hun fallet til ro i Stavanger.

Hun har lang erfaring innenfor pedagogisk ledelse, er utdannet som lærer i kunst og kultur og hun har to coaching utdannelser bak seg. Hun har reist rundt verden og prøvd det meste i livet, og nå har hun sitt eget studio i Stavanger sentrum. Her jobber hun som kunstner og underviser.

I studioet hennes vil du føle deg velkommen og energien som er der vil inspirere deg. Du kommer til at føle deg løftet og du har lyst til at være kreativ når du går derifra.

På Alfrida-art malekurs vil du føle deg sett, og du kommer til at lære mye om kunst og prosesser, og om din egen kunst.

Leneluise kommer til å lære deg mye om frihet til å kreere!

Hennes egen kunst fanger essensen av personligheten hennes blandet sammen med sitt nærværende og kraftfulle uttrykk.